Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1426 S Sopotnia Mała – Juszczyna w km 2+035 w m. Sopotnia Mała”

Zaproszenie w załączeniu.

Załączniki do pobrania