wrzesień 2014

Uwaga: korekta daty składania ofert. PZD.79.ogólna.2014 „Wykonanie i montaż w terenie dwóch tablic pamiątkowych dla projektu pn.: Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot” , celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy

Data ogłoszenia przetargu: 30.09.2014r Otwarcia ofert: 06.10.2014r PZD.79.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: „Wykonanie i montaż w terenie dwóch tablic pamiątkowych dla projektu pn.: Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot” , celem ulepszenia połączeń obszarów po […]

Uwaga: korekta daty składania ofert. PZD.79.ogólna.2014 „Wykonanie i montaż w terenie dwóch tablic pamiątkowych dla projektu pn.: Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot” , celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy Read More »

PZD.78.ogólna.2014 „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S przy pętli autobusowej w Trzebini.”

Data ogłoszenia przetargu: 30.09.2014r Otwarcia ofert: 06.10.2014r PZD.78.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn: „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S przy pętli autobusowej w Trzebini.” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00

PZD.78.ogólna.2014 „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S przy pętli autobusowej w Trzebini.” Read More »

PZD.77.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1433 S Cięcina Dolna- Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych; etap I o długości 245 mb w km od 1+ 320 do km 1+ 565”

Data ogłoszenia przetargu: 30.09.2014r Otwarcia ofert: 06.10.2014r. PZD.77.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1433 S Cięcina Dolna- Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych; etap I o długości 245 mb

PZD.77.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1433 S Cięcina Dolna- Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych; etap I o długości 245 mb w km od 1+ 320 do km 1+ 565” Read More »

PZD.74.ogólna.2014 „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1433 S Cięcina Dolna- Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych; etap I o długości 245 mb w km od 1+ 320 do km 1+ 565”

Data ogłoszenia przetargu: 25.09.2014 Otwarcia ofert: 03.10.2014 PZD.74.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1433 S Cięcina Dolna- Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych; etap I o długości 245 mb w km od

PZD.74.ogólna.2014 „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1433 S Cięcina Dolna- Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych; etap I o długości 245 mb w km od 1+ 320 do km 1+ 565” Read More »

PZD.72.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: Wykonanie i montaż w terenie dwóch tablic pamiątkowych dla projektu pn.: Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot” , celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej o słowackiej stronie granicy

Data ogłoszenia przetargu: 19.09.2014 Otwarcia ofert: 26.09.2014 PZD.72.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: Wykonanie i montaż w terenie dwóch tablic pamiątkowych dla projektu pn.: Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot” , celem ulepszenia połączeń obszarów po

PZD.72.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: Wykonanie i montaż w terenie dwóch tablic pamiątkowych dla projektu pn.: Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot” , celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej o słowackiej stronie granicy Read More »

PZD.71.ogólna.2014r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami (4 pakiety) pn.:

Data ogłoszenia przetargu: 17.09.2014 Data otwarcia ofert: 25.09.2014 PZD.71.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami ( 4 pakiety) pn.: Pakiet nr I – „Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej 1411 S Ślemień – Młyńska w km 0+710 do 0+775 o dł. 65

PZD.71.ogólna.2014r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami (4 pakiety) pn.: Read More »

PZD.70.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1439 S o długości 823,00 m w km od 4+054 do 4+877 w m. Milówka”

Data ogłoszenia przetargu: 17.09.2014 Otwarcia ofert: 24.09.2014 PZD.70.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1439 S o długości 823,00 m w km od 4+054 do 4+877 w m. Milówka”. Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy

PZD.70.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1439 S o długości 823,00 m w km od 4+054 do 4+877 w m. Milówka” Read More »

PZD.69.ogólna.2014r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka

Data ogłoszenia przetargu: 15.09.2014 Otwarcia ofert: 22.09.2014 PZD.69.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka „do Świętych” w km od 0+000 do km 1+600 w m. Pewel Wielka”.

PZD.69.ogólna.2014r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka Read More »

Rozbiórka uszkodzonego mostu i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Żylicy w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze – Tresna w km 0+131 w m. Zarzecze

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu uprzejmie informuje, że w dni 16.09.2014r. rozpoczną się prace związane z budową nowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu DP 1406 S w km 0+131. W związku z powyższymi pracami od dnia 16.09.2014r. od godz. 8.00 przedmiotowy obiekt mostowy zostanie zamknięty, a ruch pojazdów odbywał się będzie wyznaczonym objazdem tj. ulicami Żywiecka

Rozbiórka uszkodzonego mostu i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Żylicy w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze – Tresna w km 0+131 w m. Zarzecze Read More »

Skip to content