Rozbiórka uszkodzonego mostu i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Żylicy w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze – Tresna w km 0+131 w m. Zarzecze

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu uprzejmie informuje, że w dni 16.09.2014r. rozpoczną się prace związane z budową nowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu DP 1406 S w km 0+131.

W związku z powyższymi pracami od dnia 16.09.2014r. od godz. 8.00 przedmiotowy obiekt mostowy zostanie zamknięty, a ruch pojazdów odbywał się będzie wyznaczonym objazdem tj. ulicami Żywiecka (DK 69), Św. Królowej Jadwigi (DP 1464 S), Piastowska (droga gminna).

Jednocześnie informujemy, że umowny termin zakończenia prac to 15.12.2014r