lipiec 2014

PZD.64.ogólna.2014 Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego w 2014r

Data ogłoszenia przetargu: 25.07.2014 Otwarcia ofert: 01.08.2014 po godz. 12:00 PZD.64.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: ” Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego w 2014r ” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. […]

PZD.64.ogólna.2014 Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego w 2014r Read More »

UWAGA: zmiana dot. uprawnień PZD.63.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1481 S polegająca na realizacji zadania pn.: Remont płyty pomostu mostu w ciągu drogi powiatowej 1481 S w km 0+050 dojazd do stacji PKP w Rajczy – zakres robót dotyczy połowy pomostu obiektu od strony dolnej wody

Data ogłoszenia przetargu: 22.07.2014 Otwarcia ofert: 29.07.2014 po 12:00 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn : Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1481 S polegająca na realizacji zadania pn.: Remont płyty pomostu mostu w ciągu drogi powiatowej 1481 S

UWAGA: zmiana dot. uprawnień PZD.63.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1481 S polegająca na realizacji zadania pn.: Remont płyty pomostu mostu w ciągu drogi powiatowej 1481 S w km 0+050 dojazd do stacji PKP w Rajczy – zakres robót dotyczy połowy pomostu obiektu od strony dolnej wody Read More »

UWAGA: zmiana dot. uprawnień PZD.62.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia – Pewel Wielka-Hucisko o łącznej długości 704 mb w km od 0+027 do km 0+247(strona lewa) oraz od km 0+270 do km 0+731( strona prawa) wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 759 mb w km od 0+080 do km 0+839 w m. Jeleśnia”.

Data ogłoszenia przetargu: 22.07.2014 Data otwarcia ofert: 28.07.2014 po 12,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia – Pewel Wielka-Hucisko o łącznej długości 704 mb w km od 0+027 do

UWAGA: zmiana dot. uprawnień PZD.62.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia – Pewel Wielka-Hucisko o łącznej długości 704 mb w km od 0+027 do km 0+247(strona lewa) oraz od km 0+270 do km 0+731( strona prawa) wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 759 mb w km od 0+080 do km 0+839 w m. Jeleśnia”. Read More »

PZD.61.ogólna.2014 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (przejścia dla pieszych P-10) w ciągach dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim

Data ogłoszenia przetargu: 14.07.2014 Data otwarcia ofert: 21.07.2014 po godz.12:00 PZD.61.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (przejścia dla pieszych P-10) w ciągach dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro. Termin

PZD.61.ogólna.2014 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (przejścia dla pieszych P-10) w ciągach dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim Read More »

PZD.60.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do Fortu „Wędrowiec” w m. Węgierska Górka

Data ogłoszenia przetargu: 10.07.2014 Data otwarcia ofert: 15.07.2014 po godz. 12:00 PZD.60.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do

PZD.60.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do Fortu „Wędrowiec” w m. Węgierska Górka Read More »

PZD.59.ogólna.2014 Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1483 S Żywiec-Przybędza

Data ogłoszenia przetargu: 08.07.2014 Otwarcia ofert: 15.07.2014 po godz. 12:00 PZD.59.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1483 S Żywiec-Przybędza Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro. Wykonawca winien

PZD.59.ogólna.2014 Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1483 S Żywiec-Przybędza Read More »

PZD.58.ogólna.2014 Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do Fortu „Wędrowiec” w m. Węgierska Górka

Data ogłoszenia przetargu: 02.07.2014 Otwarcia ofert: 10.07.2014 po godz: 12:00 PZD.58.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do Fortu „Wędrowiec” w m. Węgierska Górka Zamówienie

PZD.58.ogólna.2014 Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do Fortu „Wędrowiec” w m. Węgierska Górka Read More »

PZD.56.ogólna.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DP nr 1412 S Łękawica – Rychwałd – Pewel Mała na odcinku o długości 800 mb w km od 1+170 do 1+970 , tj. od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1413 S w m. Łękawica”.

Data ogłoszenia przetargu: 02.07.2014 Otwarcia ofert: 10.07.2014 po godz.:12:00 PZD.56.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DP nr 1412 S Łękawica – Rychwałd – Pewel Mała na

PZD.56.ogólna.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DP nr 1412 S Łękawica – Rychwałd – Pewel Mała na odcinku o długości 800 mb w km od 1+170 do 1+970 , tj. od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1413 S w m. Łękawica”. Read More »

Skip to content