PZD.58.ogólna.2014 Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do Fortu „Wędrowiec” w m. Węgierska Górka

Data ogłoszenia przetargu: 02.07.2014
Otwarcia ofert: 10.07.2014 po godz: 12:00

PZD.58.ogólna.2014
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do Fortu „Wędrowiec” w m. Węgierska Górka

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do dnia 10.07.2014r. do godz. 12:00
Termin wykonania: do 30.11.2014r.

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr inż. Marek Mieszczak – Główny Specjalista, tel. 500 150 083 e-mail: mieszczak@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe;
– Przedmiar robót

UWAGA: PROJEKT BUDOWLANY DOSTĘPNY DO WGLĄDU W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO

Załączniki do pobrania

Skip to content