maj 2014

PZD.49.og.14„Wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości ,stanowiących działki nr:1121/2; 1350/2; 1353; 1354; 3824/2; 3825/1; 3824/5; 3825/1; 3824/5; 3824/6; 3826/2; 3826/3; 3826/4; 3826/5; 4343/5 i 4345 (obręb: Świnna) – w związku z regulacją stanu prawnego gruntów , zajętych częściowo pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1427S Świnna- Przyłęków (budowa chodnika dla pieszych)”

PZD.49.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania: „Wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości ,stanowiących działki nr:1121/2; 1350/2; 1353; 1354; 3824/2; 3825/1; 3824/5; 3825/1; 3824/5; 3824/6; 3826/2; 3826/3; 3826/4; 3826/5; 4343/5 i 4345 (obręb: Świnna) – w związku z regulacją stanu prawnego gruntów , zajętych częściowo […]

PZD.49.og.14„Wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości ,stanowiących działki nr:1121/2; 1350/2; 1353; 1354; 3824/2; 3825/1; 3824/5; 3825/1; 3824/5; 3824/6; 3826/2; 3826/3; 3826/4; 3826/5; 4343/5 i 4345 (obręb: Świnna) – w związku z regulacją stanu prawnego gruntów , zajętych częściowo pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1427S Świnna- Przyłęków (budowa chodnika dla pieszych)” Read More »

UWAGA!!!-zmiana w ogłoszeniu. PZD.48.og.2014 Modernizacja drogi powiatowej nr 1482 S Przybedza-Radziechowy w Radziechowach

Data ogłoszenia przetargu: Otwarcia ofert: 09.06.2014r PZD.48.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1482 S Przybędza-Radziechowy w Radziechowach.” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro. UWAGA!!! Zamawiajacy nie wymaga wpłacenia wadium.

UWAGA!!!-zmiana w ogłoszeniu. PZD.48.og.2014 Modernizacja drogi powiatowej nr 1482 S Przybedza-Radziechowy w Radziechowach Read More »

PZD.47.og.2014r. „Remont drogi powiatowej nr 1482 S Przybędza-Radziechowy w Radziechowach.”

Data ogłoszenia przetargu: Otwarcia ofert: 09.06.2014godz.12.00 PZD.47.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Remont drogi powiatowej nr 1482 S Przybędza-Radziechowy w Radziechowach.” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro. Termin składania ofert: do dnia 09.06.2014r.

PZD.47.og.2014r. „Remont drogi powiatowej nr 1482 S Przybędza-Radziechowy w Radziechowach.” Read More »

UWAGA DOŁĄCZONO ZAŁĄCZNIKI!!! PZD.44.og.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna – Cięcina Górna : etap I o długości 245 mb w km od 1+320 do km 1+565 (wraz z odwodnieniem i przebudową urządzeń obcych)

Data ogłoszenia przetargu: Otwarcia ofert: 04.06.2014.godz12.00 PZD.44.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna – Cięcina Górna : etap I o długości 245 mb w km

UWAGA DOŁĄCZONO ZAŁĄCZNIKI!!! PZD.44.og.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna – Cięcina Górna : etap I o długości 245 mb w km od 1+320 do km 1+565 (wraz z odwodnieniem i przebudową urządzeń obcych) Read More »

PZD.46.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja drogi powiatowej nr 1465 S ul. Klonowa w Żywcu

Data ogłoszenia przetargu: 26.05.2014 Otwarcia ofert: 30.05.2014 godz. 12:05 PZD.46.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ” Modernizacja drogi powiatowej nr 1465 S ul. Klonowa w Żywcu ” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest

PZD.46.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja drogi powiatowej nr 1465 S ul. Klonowa w Żywcu Read More »

PZD.45.ogólna.2014 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości 1m2 gruntu z nieruchomości, stanowiących działki nr 1121/2; 1350/2; 1353 1354; 3824/2; 3825/1; 3824/5; 3824/6; 3826/2; 3826/3; 3826/4; 3826/5; 4343/5; 4345, położonych w m. Świnna – zajętych częściowo pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1427 S Świnna-Przyłęków (budowa chodnika dla pieszych)

Data ogłoszenia przetargu: 26.05.2014 Otwarcia ofert: 02.06.2014 po 12:00 PZD.45.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania: Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości 1m2 gruntu z nieruchomości, stanowiących działki nr 1121/2; 1350/2; 1353 1354; 3824/2; 3825/1; 3824/5; 3824/6; 3826/2; 3826/3; 3826/4; 3826/5; 4343/5; 4345, położonych w

PZD.45.ogólna.2014 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości 1m2 gruntu z nieruchomości, stanowiących działki nr 1121/2; 1350/2; 1353 1354; 3824/2; 3825/1; 3824/5; 3824/6; 3826/2; 3826/3; 3826/4; 3826/5; 4343/5; 4345, położonych w m. Świnna – zajętych częściowo pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1427 S Świnna-Przyłęków (budowa chodnika dla pieszych) Read More »

PZD.28.ogólna.2014 Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych dzikich zwierząt leśnych oraz związanych z tym odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu

Data ogłoszenia przetargu: 23.04.2014 Otwarcia ofert: PZD.28.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych dzikich zwierząt leśnych oraz związanych z tym odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu” Zamówienie niniejsze prowadzone

PZD.28.ogólna.2014 Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych dzikich zwierząt leśnych oraz związanych z tym odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu Read More »

Utrudnienia w ruchu na drogach powiatowych powiatu żywieckiego.

1. Wykonawca zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły”, WODPOL Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 19.05.2014 r. do 30.05.2014 r. w godz. 20:00 – 5:00 będzie zamykał drogę powiatową nr 1442 S Ujsoły-Soblówka w Soblówce w celu odtworzenia nawierzchni asfaltowej. Wykonawca przeprasza za utrudnienia z tym związane. 2. W dniach 21-22.05.2014 planowane

Utrudnienia w ruchu na drogach powiatowych powiatu żywieckiego. Read More »

PZD.43.ogólna.2014 Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego

Data ogłoszenia przetargu: 19.05.2014 Otwarcia ofert: 27.05.2014 godz. 12:10 PZD.43.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego ” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza

PZD.43.ogólna.2014 Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego Read More »

Skip to content