Utrudnienia w ruchu na drogach powiatowych powiatu żywieckiego.

1. Wykonawca zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły”, WODPOL Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 19.05.2014 r. do 30.05.2014 r. w godz. 20:00 – 5:00 będzie zamykał drogę powiatową nr 1442 S Ujsoły-Soblówka w Soblówce w celu odtworzenia nawierzchni asfaltowej. Wykonawca przeprasza za utrudnienia z tym związane.
2. W dniach 21-22.05.2014 planowane jest kilkugodzinne zamknięcie odcinka DP 1427 S Świnna – Przyłęków, celem wykonania nawierzchni na całej szerokości jezdni.
3. W dniach 19-23.05.2014 planowane jest kilkugodzinne zamknięcie odcinka DP 1441 S Ujsoły – Złatna, celem wykonania odtworzenia nawierzchni na całej szerokości.
4. W związku z budową wiaduktu, zamknięty jest odcinek drogi powiatowej 1455 S w miejscowości Pietrzykowice w rejonie budowy drogi krajowej S-69. Objazd odbywa się drogą powiatową nr 1405 przez miejscowości Leśna i Lipowa.
5. W związku ze złym stanem technicznym obowiązuje do odwołania zawężenie jezdni oraz ruch wahadłowy na mostach:
 W miejscowości Rajcza w km 7+186 drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – granica państwa;
 W miejscowości Rajcza w km 8+407 ww. drogi powiatowej nr  1439 S (przy skrzyżowaniu w kierunku Nickuliny);
 W miejscowości Zarzecze w km 0+131 drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze –Tresna (w rejonie przejazdu kolejowego w Zarzeczu);
6. Na drodze powiatowej nr 1439 S w Rajczy trwa remont chodnika.
7. Na drogach powiatowych:
– DP 1442 S Ujsoły – Soblówka;
– DP 1447 S na odcinku Rajcza – Sól;
– DP 1413 S na odcinku Łękawica – centrum Gilowic;
– DP 1450 S Kamesznica- Koniaków w Kamesznicy;
– DP 1451 S Kamesznica – Złatna w Kamesznicy;
– DP 1437 S Milówka – Nieledwia w Nieledwi;
– DP 1449 S Kamesznica – Szare w Szarym;
– DP 1417 S Jeleśnia – Pewel Wielka – Hucisko w Jeleśni i Pewli Wielkiej;
– DP 1418 S Pewel Wielka „do Świętych”;
– DP 1421 S Krzyżowa – Krzyżówki;
– DP 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w Sopotni Małej;
prowadzone są remonty i budowa kanalizacji, co wiąże się z zamknięciem połowy jezdni i ruchem wahadłowym na odcinkach na których aktualnie prowadzone są prace.
8. Na drodze powiatowej nr 1455 S w Pietrzykowicach trwa budowa chodnika.
9. Trwa remont mostu drogowego w ciągu DP 1408 S Międzybrodzie Żywieckie – Żar. Trasa objazdu przebiega przez zaporę w Tresnej i ul. Spacerową.
10. Na DP 1415 S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska w Pewli Małej nad kościołem występują miejscowe zawężenia ze względu na podmycie korpusu drogi w wyniku ulewnych opadów.
11. Na DP 1438 S w Prusowie w wyniku intensywnych opadów występują zawężenia spowodowane zniszczeniem korpusu drogi, zniszczeniu uległo również pobocze w początkowym odcinku drogi, na długości ok. 300m.