Elżbieta Giercuszkiewicz

PZD.77.ogólna.2016

Remont uszkodzonego przepustu drogowego i odcinka drogi powiatowej Nr 1406 S Zarzecze-Tresna w km od 5+230 do km 5+250 w m. Tresna Oferty należy składać do 09.11.2016 do godz. 12:00   zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

PZD.76.ogólna.2016

Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km 3+035 w m. Rychwałd   Oferty nalezy składać do 09.11.2016 do godz. 12:00   zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

PZD.75.ogólna.2016

Remont uszkodzonych przepustów drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna w km 0+341  i  0+415 w m. Korbielów Oferty nalezy składać do 08.11.2016 do godz. 12:00   zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

PZD.74.ogólna.2016

Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek w km 1+807 w m. Rycerka Górna   Oferty nalezy składać do 08.11.2016 do godz 12:00   zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

PZD.73.ogólna.2016

Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 S Ujsoły-Złatna w km 3+375 w m. Złatna   Oferty nalezy składać do 07.11.2016 do godz. 12:00   zapytanie ofertowe z załącznikami

Skip to content