PZD.75.ogólna.2016

Remont uszkodzonych przepustów drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna w km 0+341  i  0+415 w m. Korbielów

Oferty nalezy składać do 08.11.2016 do godz. 12:00

 

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Załączniki do pobrania

Skip to content