PZD.74.ogólna.2016

Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek w km 1+807 w m. Rycerka Górna

 

Oferty nalezy składać do 08.11.2016 do godz 12:00

 

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Załączniki do pobrania