PZD.71.ogólna.2016 – uwaga! dodano załącznik

Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1438 S Milówka – Prusów w km od 3+015 do km 3+338 w m. Milówka

Oferty nalezy składać do 07.11.2016 do godz 12:00

Załączniki:

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Załączniki do pobrania

Skip to content