PZD.77.ogólna.2016

Remont uszkodzonego przepustu drogowego i odcinka drogi powiatowej Nr 1406 S Zarzecze-Tresna w km od 5+230 do km 5+250 w m. Tresna

Oferty należy składać do 09.11.2016 do godz. 12:00

 

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Załączniki do pobrania

Skip to content