Brak odśnieżania odcinka drogi na terenie gminy Milówka – aktualizacja

Na podstawie uchwały nr XXI/201/2016 Rady Powiatu w Żywcu z dn. 24 października 2016 pozbawia się kategorii drogi powiatowej odcinek drogi powiatowej o długości 11 km położony na terenie gminy Milówka, który został pozbawiony kategorii drogi wojewódzkiej na podstawie uchwały nr V/20/12/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dn. 30 marca 2016.

W związku z powyższym wskazany odcinek drogi w sezonie 2016/2017 nie będzie odśnieżany.

dawna-dk69-milowka3

Aktualizacja: Do dnia 30 listopada b.r. wyłączony z zimowego utrzymania dróg będzie odcinek zaznaczony na poniższej mapie na czerwono. Odcinki zaznaczone kolorem granatowym będą utrzymywane przez PZD w Żywcu. Od dnia 1 grudnia b.r. utrzymanie wszystkich zaznaczonych odcinków przejmie Gmina Milówka.

dawna-dk69-milowka4

Skip to content