lipiec 2019

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Wykonanie tłumaczeń z j. polskiego na j. słowacki i z j. słowackiego na j. polski dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem projektu pn.: „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Zilinsky Samosprawny Kraj z siecią TEN-T”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020

Zaproszenie w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Wykonanie tłumaczeń z j. polskiego na j. słowacki i z j. słowackiego na j. polski dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem projektu pn.: „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Zilinsky Samosprawny Kraj z siecią TEN-T”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 Read More »

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Wykonanie i montaż w terenie 4 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: „Drogi łączące Powiat Żywicki i Zilinsky Samosprawny Kraj z siecią TEN-T”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020

Zaproszenie w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Wykonanie i montaż w terenie 4 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: „Drogi łączące Powiat Żywicki i Zilinsky Samosprawny Kraj z siecią TEN-T”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 Read More »

Kontrola robót w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S w Słotwinie

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 10 lipca bieżącego roku dokonano kontroli robót pn. “Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w km 11+132 w Słotwinie”. Prace polegają na przedłużeniu istniejącego okularowego przepustu rurowego i umocnienia skarpy drogowej narzutem kamiennym na jego wylocie. Zakończenie robót planowane jest na przełomie miesiąca

Kontrola robót w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S w Słotwinie Read More »

Zakończenie inwestycji mostowych w Soli i Glince

PZD w Żywcu informuje, iż zakończono przebudowę mostów drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S w Soli i nr 1439 S w Glince.  Zadania były realizowane w ramach otrzymanego dofinasowania  z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Polska – Słowacja – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor

Zakończenie inwestycji mostowych w Soli i Glince Read More »

Kontrola robót mostowych w Cięcinie

PZD w Żywcu informuje, iż  w dniu 08.07.2019 roku odbyła się kontrola robót mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna  w miejscowości Cięcina  w Gminie Węgierska Górka. Zadanie obejmuje rozbiórkę starego przepustu i zamienienie go nowym obiektem żelbetowym. Znajduje się on w 0+213 km przedmiotowej drogi powiatowej. Zadanie planowane jest do

Kontrola robót mostowych w Cięcinie Read More »

Skip to content