Chodnik w ciągu DP 1463 S Al. PIłsudskiego w Żywcu

PZD w Żywcu informuje, iż zakończono remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1463 S Al. Piłsudskiego w km od 0+789 do km 0+829 w Żywcu. Jest to kolejny wykonany nowy odcinek nawierzchni chodnika w rejonie osiedla 700 lecia w Żywcu, aby poprawić estetykę pasa drogowego w tym rejonie Miasta Żywca.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu