Remont chodnika w ciągu ulicy Komorowskich w Żywcu

PZD w Żywcu informuje, iż rozpoczął się remont nawierzchni chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1467 S ul. Komorowskich na odcinku od ulicy Jana do bloku nr 1 na osiedlu Parkowym w Żywcu. Zakończenie robót planowane jest na koniec września bieżącego roku. Za powstałe utrudnienia podczas wykonywania robót drogowych przeprasza się uczestników ruchu drogowego.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu

Skip to content