Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Wykonanie tłumaczeń z j. polskiego na j. słowacki i z j. słowackiego na j. polski dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem projektu pn.: “Drogi łączące Powiat Żywiecki i Zilinsky Samosprawny Kraj z siecią TEN-T”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020

Zaproszenie w załączeniu.

Załączniki do pobrania

Skip to content