Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Wykonanie i montaż w terenie 4 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: „Drogi łączące Powiat Żywicki i Zilinsky Samosprawny Kraj z siecią TEN-T”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020

Zaproszenie w załączeniu.

Załączniki do pobrania