Kontrola robót w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S w Słotwinie

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 10 lipca bieżącego roku dokonano kontroli robót pn. “Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w km 11+132 w Słotwinie”. Prace polegają na przedłużeniu istniejącego okularowego przepustu rurowego i umocnienia skarpy drogowej narzutem kamiennym na jego wylocie. Zakończenie robót planowane jest na przełomie miesiąca lipca i sierpnia bieżącego roku.

Załączniki do pobrania