Zakończenie inwestycji mostowych w Soli i Glince

PZD w Żywcu informuje, iż zakończono przebudowę mostów drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S w Soli i nr 1439 S w Glince.  Zadania były realizowane w ramach otrzymanego dofinasowania  z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Polska – Słowacja – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu

Załączniki do pobrania

Skip to content