Kontrola robót mostowych w Cięcinie

PZD w Żywcu informuje, iż  w dniu 08.07.2019 roku odbyła się kontrola robót mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna  w miejscowości Cięcina  w Gminie Węgierska Górka. Zadanie obejmuje rozbiórkę starego przepustu i zamienienie go nowym obiektem żelbetowym. Znajduje się on w 0+213 km przedmiotowej drogi powiatowej. Zadanie planowane jest do zakończenia końcem września bieżącego roku.

 

mgr inż. Tomasz Kotajny

PZD w Żywcu

Załączniki do pobrania