styczeń 2019

Nabór na stanowisko: Referent

OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza konkurs na stanowisko pracy: REFERENT w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec WYMAGANIA NIEZBĘDNE: – bardzo dobra znajomość programu EDIOM oraz programu Map View – posiada prawo jazdy kategorii „B” – bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na

Nabór na stanowisko: Referent Read More »

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica w km 8+377 w miejscowości Żabnica”

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica w km 8+377 w miejscowości Żabnica” Read More »

PZD.4.ogólna.2019 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1447 S Rajcza-Sól – Zwardoń w km od 0+000 do km 11+466 na terenie Gmin: Rajcza i Milówka – Część II (w granicach administracyjnych Gminy Rajcza i Gminy Milówka – od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1437 S do skrzyżowania z drogą ekspresową S 69) – odcinek od skrzyżowania DP 1447 S z DP 1437 S do drogi gminnej „Na Tarliczne” (kilometraż roboczy od km 0+072 do km 1+062 o długości 990m)

PZD.4.ogólna.2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej  przebudowy drogi powiatowej Nr 1447 S Rajcza-Sól – Zwardoń w km od 0+000 do km 11+466 na terenie Gmin: Rajcza i Milówka – Część II (w granicach administracyjnych Gminy Rajcza i Gminy Milówka –

PZD.4.ogólna.2019 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1447 S Rajcza-Sól – Zwardoń w km od 0+000 do km 11+466 na terenie Gmin: Rajcza i Milówka – Część II (w granicach administracyjnych Gminy Rajcza i Gminy Milówka – od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1437 S do skrzyżowania z drogą ekspresową S 69) – odcinek od skrzyżowania DP 1447 S z DP 1437 S do drogi gminnej „Na Tarliczne” (kilometraż roboczy od km 0+072 do km 1+062 o długości 990m) Read More »

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km 1+360 w m. Milówka”

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km 1+360 w m. Milówka” Read More »

Skip to content