Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica w km 8+377 w miejscowości Żabnica”

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego w załączeniu.

Załączniki do pobrania