Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km 1+360 w m. Milówka”

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego w załączeniu.

Załączniki do pobrania