2018

Nakładka na DP 1435 S w Przybędzy i Cięcinie

Została wykonana nakładka z masy mineralno-bitumicznej na drodze powiatowej nr 1435 S w km 0+055 – 0+448 w Przybędzy i Cięcinie. Do dnia 30 listopada br. Wykonawca wykona jeszcze pobocza z kory asfaltowej przy przedmiotowej drodze powiatowej. mgr inż. Tomasz KOTAJNY : PZD w Żywcu [vc_row][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][/vc_row]

Nakładka na DP 1435 S w Przybędzy i Cięcinie Read More »

Kontrola drogi nr 1417 S w Jeleśni w km 0+000 do 0+250

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 16 listopada br. dokonano kontroli stanu technicznego drogi powiatowej nr 1417 S Jeleśnia-Przyborów –Koszarawa w miejscowości Jeleśnia koło boiska LZS-u. Stwierdzono, iż przy obiekcie mostowym w ciągu przedmiotowej drogi powiatowej konieczne będzie wykonanie poszerzenia istniejącego mostku dla pieszych, aby ruch pieszych po chodniku i obiekcie odbywał się bez

Kontrola drogi nr 1417 S w Jeleśni w km 0+000 do 0+250 Read More »

Zamknięcie drogi powiatowej nr 1447 S w miejscowości Laliki, Gmina Milówka

PZD w Żywcu informuje, iż w dniach 14 i 15.11.2018 roku z uwagi na wykonywanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na drodze powiatowej nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w Lalikach będzie zamknięta przedmiotowa droga powiatowa. Dotyczy to odcinka w km od 10+020 do km 10+670 ( od drogi ekspresowej S 1 w kierunku Rajczy ). Za

Zamknięcie drogi powiatowej nr 1447 S w miejscowości Laliki, Gmina Milówka Read More »

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1474 S koło Cmentarza Parafialnego w Żywcu

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż  w dniu 05 listopada br. dokonano komisyjnego przekazania placu budowy odcinka drogi powiatowej nr 1474 S ulica Komonieckiego w Żywcu. Roboty obejmują wymianę istniejącej nawierzchni bitumicznej na nową nawierzchnie  również z masy mineralno-bitumicznej.  jest to odcinek obok Cmentarza Parafialnego od ulicy Wierzbowej do ulicy Jodłowej. Prace zostaną wykonane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1474 S koło Cmentarza Parafialnego w Żywcu Read More »

Skip to content