Zamknięcie drogi powiatowej nr 1435 S w Przybędzy

PZD w Żywcu informuje, iż w dniach 9 i 10 listopada 2018 roku będzie zamknięta droga powiatowa nr 1435 S w Przybędzy na odcinku w km 0+055 do km 0+448 ( tj. od skrzyżowania z drogą cesarka w Przybędzy do mostu drogowego Juraszki w Cięcinie ) z uwagi na wykonywanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy uczestników ruchu drogowego.

mgr inż. Tomasz KOTAJNY

Skip to content