Zamknięcie drogi powiatowej nr 1447 S w miejscowości Laliki, Gmina Milówka

PZD w Żywcu informuje, iż w dniach 14 i 15.11.2018 roku z uwagi na wykonywanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na drodze powiatowej nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w Lalikach będzie zamknięta przedmiotowa droga powiatowa. Dotyczy to odcinka w km od 10+020 do km 10+670 ( od drogi ekspresowej S 1 w kierunku Rajczy ). Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

mgr inż. Tomasz Kotajny PZD w Żywcu