Kontrola robót na DP 1453 S w Radziechowach

W dniu 20 listopada PZD w Żywcu dokonała kontroli robót w ciągu drogi powiatowej nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy w miejscowości Radziechowy w km od 2+360 do km 2+428. Trwają prace przy wykonaniu ostatniego elementu muru oporowego. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30 listopada bieżącego roku.

mgr inż. Tomasz KOTAJNY – PZD w Żywcu