Zakończenie robót na DP 1407 S w Czernichowie

PZD w Żywcu informuje, iż powstała niebezpieczna wyrwa w ciągu drogi powiatowej nr 1407 S w km 1+127 w miejscowości Czernichów została zabezpieczona murem kamiennym. Ruch pojazdów  w chwili obecnej obywa się bez utrudnień.

mgr inż. Tomasz KOTAJNY