Kontrola drogi nr 1417 S w Jeleśni w km 0+000 do 0+250

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 16 listopada br. dokonano kontroli stanu technicznego drogi powiatowej nr 1417 S Jeleśnia-Przyborów –Koszarawa w miejscowości Jeleśnia koło boiska LZS-u. Stwierdzono, iż przy obiekcie mostowym w ciągu przedmiotowej drogi powiatowej konieczne będzie wykonanie poszerzenia istniejącego mostku dla pieszych, aby ruch pieszych po chodniku i obiekcie odbywał się bez utrudnień. PZD w Żywcu czyni obecnie starania, aby wykonać poszerzenia tego obiektu do szerokości wybudowanego chodnika. Obiekt jest obecnie oznakowany.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu

[vc_row][vc_column width=”1/2″]

[/vc_column][vc_column width=”1/2″]

[/vc_column][/vc_row]

Skip to content