2017

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że w sezonie zimowym 2017/2018 akcja zimowego utrzymania dróg będzie prowadzona od dnia 01 listopada br. do 15 kwietnia 2018 r. Telefony kontaktowe w sprawie odśnieżania dróg będą czynne całodobowo: 0-33 862-05-72 tel.  7:00  –  15:00 033 862-05-73 tel/fax 7:00  –  15:00 664 433 352 telefon kontaktowy do dyżurnego PZD 15:00  –  7:00 Dyżury

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg Read More »

Szkody z września 2017 r.

[vc_column width=”1/2″] Żywiec,  29.09.2017 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż  podczas ulewnych deszczy w dniu 22.09.2017 roku powstały nowe uszkodzenia w ciągach dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Żywieckiego. Są to miejsca podmycia korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1475 S ul. Rychwałdzka  w Żywcu, drogi powiatowej nr 1425 S w Sopotni

Szkody z września 2017 r. Read More »

Remont uszkodzonego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice – Bierna – Zarzecze w km 0+765 w miejscowości Łodygowice

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi pracami budowlanymi wyłącza się z ruchu obiekt mostowy w ciągu DP nr 1464 S w km 0+756 w miejscowości Łodygowice. Ruch pojazdów na przedmiotowym obiekcie mostowym zostanie wstrzymany w dniu 09.10.2017r. o godz. 10:00. Jednocześnie informujemy, że ruch pojazdów odbywał się będzie wyznaczonym

Remont uszkodzonego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice – Bierna – Zarzecze w km 0+765 w miejscowości Łodygowice Read More »

PZD.70.og.2017 „Remont drogi powiatowej nr 1429 S Kuków-Koszarawa w km od 0+850 do km 1+150 w Koszarawie”

PZD.70.og.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Remont drogi powiatowej nr 1429 S Kuków-Koszarawa w km od 0+850 do km 1+150 w Koszarawie”.  Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro. Termin składania ofert: 12.10.2017 do godz.12.00 Termin

PZD.70.og.2017 „Remont drogi powiatowej nr 1429 S Kuków-Koszarawa w km od 0+850 do km 1+150 w Koszarawie” Read More »

PZD.68og.2017 Utrzymanie zimowe chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Węgierska Górka w okresie od 01.11.2017 do 15.04.2018, od 01.11.2018 do 15.04.2019, od 01.11.2019 do 15.04.2020r.

PZD.68og.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Utrzymanie zimowe chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Węgierska Górka w okresie od 01.11.2017 do 15.04.2018, od 01.11.2018 do 15.04.2019, od 01.11.2019 do 15.04.2020r. Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza

PZD.68og.2017 Utrzymanie zimowe chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Węgierska Górka w okresie od 01.11.2017 do 15.04.2018, od 01.11.2018 do 15.04.2019, od 01.11.2019 do 15.04.2020r. Read More »

Umowa na stałą obsługę w zakresie utrzymania czystości w obszarze pasa drogowego w następstwie zdarzeń drogowych

W dniu 29 września 2017 roku zawarta została umowa na stałą obsługę w zakresie utrzymania czystości w obszarze pasa drogowego w następstwie zdarzeń drogowych pomiędzy Agencją Zabezpieczenia Dróg Sp. z o.o. a Powiatowym Zarządem Dróg w Żywcu. Począwszy od dnia dzisiejszego Agencja Zabezpieczenia Dróg Sp. z o.o. przejmie działania w zakresie: Ustalanie sprawców uszkodzenia bądź zniszczenia mienia

Umowa na stałą obsługę w zakresie utrzymania czystości w obszarze pasa drogowego w następstwie zdarzeń drogowych Read More »

Realizacja zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DP 1455 S w km od 1+500 do 2+300 w m. Pietrzykowice.

PZD.67.og.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację  zatwierdzonego  projektu stałej  organizacji ruchu w ciągu DP 1455 S w km od 1+500 do 2+300 w m. Pietrzykowice. Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2017 Termin składania ofert: 02.10.2017 do godz.12.00 Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr

Realizacja zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DP 1455 S w km od 1+500 do 2+300 w m. Pietrzykowice. Read More »

PZD.65.ogólna.2017 Realizacja zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DP 1455 S w km od 1+500 do 2+300 w m. Pietrzykowice

PZD.65.ogólna.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację  zatwierdzonego  projektu stałej  organizacji ruchu w ciągu DP 1455 S w km od 1+500 do 2+300 w m. Pietrzykowice. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy Termin składania ofert: 27.09.2017 do godz.12.00 Informacje w sprawach szczegółów technicznych:

PZD.65.ogólna.2017 Realizacja zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DP 1455 S w km od 1+500 do 2+300 w m. Pietrzykowice Read More »

Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej

W dniu 16 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”. Podczas spotkania Pan Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki podkreślił rolę międzynarodowego partnerstwa oraz udział finansowy środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej Read More »

Skip to content