PZD.68og.2017 Utrzymanie zimowe chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Węgierska Górka w okresie od 01.11.2017 do 15.04.2018, od 01.11.2018 do 15.04.2019, od 01.11.2019 do 15.04.2020r.

PZD.68og.2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Utrzymanie zimowe chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Węgierska Górka w okresie od 01.11.2017 do 15.04.2018, od 01.11.2018 do 15.04.2019, od 01.11.2019 do 15.04.2020r.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składania ofert: 10.10.2017 godz.12.00

Termin realizacji : umowa zostanie zawarta na trzy sezony zimowe

Kryterium wyboru : cena 100% (kwota brutto)

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr Jerzy Jastrzębski – kierownik bazy sprzętu i transportu, tel. 515 170 161

Załączniki:

1/ SST

2/ wykaz chodników

3/ zapytanie ofertowe

 

 

Załączniki do pobrania

Skip to content