PZD.70.og.2017 „Remont drogi powiatowej nr 1429 S Kuków-Koszarawa w km od 0+850 do km 1+150 w Koszarawie”

PZD.70.og.2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Remont drogi powiatowej nr

1429 S Kuków-Koszarawa w km od 0+850 do km 1+150 w Koszarawie”.

 Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składania ofert: 12.10.2017 do godz.12.00

Termin realizacji zamówienia: miesiąc od podpisania umowy

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Tomasz Kotajny tel. 500 150 086

Załączniki do pobrania

Skip to content