Remont uszkodzonego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice – Bierna – Zarzecze w km 0+765 w miejscowości Łodygowice

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi pracami budowlanymi wyłącza się z ruchu obiekt mostowy w ciągu DP nr 1464 S w km 0+756 w miejscowości Łodygowice.

Ruch pojazdów na przedmiotowym obiekcie mostowym zostanie wstrzymany w dniu 09.10.2017r. o godz. 10:00.

Jednocześnie informujemy, że ruch pojazdów odbywał się będzie wyznaczonym objazdem.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi po całkowitym zakończeniu prac budowlanych.

Skip to content