lipiec 2017

PZD.57.ogólna.2017„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m ( chodnik i jezdnia)”.

PZD.57.ogólna.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m  (chodnik i jezdnia)” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro. Termin składania […]

PZD.57.ogólna.2017„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m ( chodnik i jezdnia)”. Read More »

Zakończenie remontu chodnika na ul. Komorowskich

[vc_column width=”1/2″]Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 25.07.2017 r. dokonano odbioru komisyjnego wykonanego zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1467 S ul. Komorowskich w km od 0+000 do 0+128”. Wykonano następujące roboty: roboty rozbiórkowe i ziemne, frezowanie nawierzchni, regulację studzienek ulicznych, ściek przykrawężnikowy, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych,

Zakończenie remontu chodnika na ul. Komorowskich Read More »

Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Gr. Państwa o dł. 60m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w miejscowości Ujsoły i Glinka – etap I

[vc_column width=”1/2″] Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 12.07.2017 roku odbyła się wizja w terenie dotycząca realizacji zadania pn.: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Gr. Państwa o dł. 60m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w

Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Gr. Państwa o dł. 60m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w miejscowości Ujsoły i Glinka – etap I Read More »

Remont chodnika na ul. Komorowskich

[vc_column width=”1/2″]Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż dobiega końca remont odcinka nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1467 S ul. Komorowskich w Żywcu. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowej zalecona przez Konserwatora Zabytków. Zakończenie robót planowane jest na koniec lipca bieżącego roku. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu mgr inż Tomasz Kotajny [/vc_column] [vc_column

Remont chodnika na ul. Komorowskich Read More »

Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Gr. Państwa o dł. 60m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w miejscowości Ujsoły i Glinka – etap I

[vc_column width=”1/2″] Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 7.07.2017 odbyło się kolejne spotkanie robocze na zadaniu pn.: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Gr. Państwa o dł. 60m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w miejscowości Ujsoły

Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Gr. Państwa o dł. 60m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w miejscowości Ujsoły i Glinka – etap I Read More »

PZD.48.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze na odcinku dł. 250mb w km od 0+635 do km 0+885 w m. Łodygowice

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec  zaprasza do złożenia oferty na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze na odcinku dł. 250mb w km od 0+635 do km 0+885 w m. Łodygowice” zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Niniejsze zamówienie prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo

PZD.48.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze na odcinku dł. 250mb w km od 0+635 do km 0+885 w m. Łodygowice Read More »

PZD.47.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1419 S Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja na odcinku o długości 250 mb w km od 0+000 do 0+205 w m. Jeleśnia

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec  zaprasza do złożenia oferty na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1419 S Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja na odcinku o długości 250 mb w km od 0+000 do 0+205 w m. Jeleśnia” zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Niniejsze zamówienie

PZD.47.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1419 S Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja na odcinku o długości 250 mb w km od 0+000 do 0+205 w m. Jeleśnia Read More »

PZD.46.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała o długości 250 mb w km od 1+170 do km 1+420 w miejscowości Łękawica

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec  zaprasza do złożenia oferty na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała o długości 250 mb w km od 1+170 do km 1+420 w miejscowości Łękawica” zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Niniejsze zamówienie prowadzone jest bez zastosowania

PZD.46.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała o długości 250 mb w km od 1+170 do km 1+420 w miejscowości Łękawica Read More »

PZD.45.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415 S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku o długości 1000 mb w km od 3+500 do km 4+500 w m. Pewel Ślemieńska

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec  zaprasza do złożenia oferty na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415 S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku o długości 1000 mb w km od 3+500 do km 4+500 w m. Pewel Ślemieńska” zgodnie z

PZD.45.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415 S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku o długości 1000 mb w km od 3+500 do km 4+500 w m. Pewel Ślemieńska Read More »

PZD.44.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1451 S Kamesznica – Złatna w km od 0+650 do km 0+900 w m. Kamesznica

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec  zaprasza do złożenia oferty na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1451 S Kamesznica – Złatna w km od 0+650 do km 0+900 w m. Kamesznica” zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Niniejsze zamówienie prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień

PZD.44.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1451 S Kamesznica – Złatna w km od 0+650 do km 0+900 w m. Kamesznica Read More »

Skip to content