Remont chodnika na ul. Komorowskich

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż dobiega końca remont odcinka nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1467 S ul. Komorowskich w Żywcu. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowej zalecona przez Konserwatora Zabytków. Zakończenie robót planowane jest na koniec lipca bieżącego roku.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu

mgr inż Tomasz Kotajny