Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Gr. Państwa o dł. 60m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w miejscowości Ujsoły i Glinka – etap I

[vc_column width=”1/2″]

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 7.07.2017 odbyło się kolejne spotkanie robocze na zadaniu pn.: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Gr. Państwa o dł. 60m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w miejscowości Ujsoły i Glinka – etap I”. Na odcinku w km 15+687 do km 15+714 trwają prace związane z wykonywaniem nad murem żelbetowym koszy siatkowo-kamiennych. Zabezpieczenie to będzie skutecznie stabilizować nasyp powstającego nowego korpusu drogowego. Zastosowane odwodnienie wgłębne sączki drenarskie z odprowadzeniem poprzez mur żelbetowy nad lustrem wody potoku gwarantują skuteczne odwodnienie pasa drogi powiatowej. PZD w Żywcu apeluje do użytkowników tego fragmentu drogi powiatowej o przestrzeganie zalecanych ograniczeń prędkości jak i tonażu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu

mgr inż Tomasz Kotajny

[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

image004 image003 image002 image001

[/vc_column]

Skip to content