Zakończenie remontu chodnika na ul. Komorowskich

[vc_column width=”1/2″]Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 25.07.2017 r. dokonano odbioru komisyjnego wykonanego zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1467 S ul. Komorowskich w km od 0+000 do 0+128”. Wykonano następujące roboty:

  • roboty rozbiórkowe i ziemne,
  • frezowanie nawierzchni,
  • regulację studzienek ulicznych,
  • ściek przykrawężnikowy,
  • warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych,
  • regulacja krawężnika,
  • nawierzchnia z kostki betonowej,
  • nawierzchnia bitumiczna.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
mgr inż Tomasz Kotajny

[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

[/vc_column]

Skip to content