marzec 2017

PZD.21.ogólna.2017 „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 w Zwardoniu”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 w Zwardoniu” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza […]

PZD.21.ogólna.2017 „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 w Zwardoniu” Read More »

PZD.18.og.2017 „Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych powiatu żywieckiego

PZD.18.ogólna.2017 Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych powiatu żywieckiego   Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych powiatu żywieckiego Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od

PZD.18.og.2017 „Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych powiatu żywieckiego Read More »

Dotyczy stanu technicznego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S w Ujsołach i Glince w rejonie kamieniołomu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż na drodze powiatowej nr 1439 S w miejscowości Ujsoły i Glinka w km od 15+540 do 15+850 nastąpiło uszkodzenie korpusu drogi powiatowej wskutek katastrofy budowlanej dwóch murów oporowych, które na skutek rozmrożenia osunęły się do koryta potoku Glinka. W związku z powyższym konieczne było zawężenie drogi i wprowadzenie

Dotyczy stanu technicznego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S w Ujsołach i Glince w rejonie kamieniołomu. Read More »

PZD.17.og.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ” Zabezpiecznie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej Nr 1437 S Milówka – Nieledwia w km od 3+132 do 3+138 w m. Nieledwia”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadaniapn.:Zabezpieczenie i stabilizacja  osuwiska  przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej Nr 1437 S Milówka – Nieledwia wkm od 3+132 do 3+138 w m. Nieledwia”. Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa

PZD.17.og.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ” Zabezpiecznie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej Nr 1437 S Milówka – Nieledwia w km od 3+132 do 3+138 w m. Nieledwia”. Read More »

Wyniki testu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na przełomie ubiegłego i bieżącego roku tutejszy Zarząd testował urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Radar Evolis – Wyświetlacz Prędkości Rzeczywistej, wypożyczony przez firmę Road Service z Bielska-Białej. Po zakończeniu testów otrzymaliśmy dane statystyczne zebrane przez urządzenie z dwóch lokalizacji w których było testowane, tj. drogi powiatowej nr 1435 S w Ciścu i drogi powiatowej nr 1463 S

Wyniki testu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Read More »

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1483 S i 1425 S w Radziechowach.

W dniu 28 lutego b.r. rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania DP 1483 S ul. Cesarska i DP 1425 S ul. Żywiecka w Wieprzu, w sąsiedztwie stacji kolejowej Radziechowy Wieprz. W wyniku przebudowy powstanie wydzielony pas do skrętu w lewo oraz wyspy środkowe kanalizujące ruch. Przewidywany termin zakończenia prac to 28 kwietnia b.r. Za wynikające z prac utrudnienia w ruchu

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1483 S i 1425 S w Radziechowach. Read More »

Skip to content