PZD.18.og.2017 “Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych powiatu żywieckiego

PZD.18.ogólna.2017 Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych powiatu żywieckiego

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: 

Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych powiatu żywieckiego

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

 

Termin składania ofert:     do dnia 27.03.2017r. do godz. 12:00
Termin wykonania:            do 31.07.2017r.

 

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

 

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Jerzy Jastrzębski  – Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu, tel. 515170161  e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

 

Załączniki:

–             Zapytanie ofertowe;

–              Przedmiar robót.

Załączniki do pobrania

Skip to content