Dotyczy stanu technicznego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S w Ujsołach i Glince w rejonie kamieniołomu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż na drodze powiatowej nr 1439 S w miejscowości Ujsoły i Glinka w km od 15+540 do 15+850 nastąpiło uszkodzenie korpusu drogi powiatowej wskutek katastrofy budowlanej dwóch murów oporowych, które na skutek rozmrożenia osunęły się do koryta potoku Glinka. W związku z powyższym konieczne było zawężenie drogi i wprowadzenie ruchu wahadłowego oraz ograniczenie rzeczywistej masy całkowitej na odcinku od centrum Ujsół do pętli autobusowej w Glince. Użytkowników ww. odcinka drogi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor PZD w Żywcu

mgr inż. Tomasz Kotajny

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Skip to content