Wyniki testu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na przełomie ubiegłego i bieżącego roku tutejszy Zarząd testował urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Radar Evolis – Wyświetlacz Prędkości Rzeczywistej, wypożyczony przez firmę Road Service z Bielska-Białej. Po zakończeniu testów otrzymaliśmy dane statystyczne zebrane przez urządzenie z dwóch lokalizacji w których było testowane, tj. drogi powiatowej nr 1435 S w Ciścu i drogi powiatowej nr 1463 S Al. Piłsudskiego w Żywcu. W pierwszej fazie testów urządzenie działało w trybie „szpieg”, rejestrując prędkość przejeżdżających pojazdów bez wyświetlania komunikatów. W tej fazie średnia prędkość pojazdów wyniosła 43,8 km/h, a maksymalna zarejestrowana prędkość 78 km/h. Dopuszczalna prędkość została przekroczona 190 razy. Następnie urządzenie działało w trybie aktywnego wyświetlacza, sygnalizując kierowcom z jaką prędkością się poruszają i ostrzegając jeżeli przekraczała ona prędkość dopuszczalną. W tej fazie średnia prędkość wyniosła 41,4 km/h, a maksymalna zarejestrowana: 64 km/h. Dopuszczalną prędkość przekroczyło zaledwie 44 pojazdy, czyli ponad czterokrotnie mniej. Świadczy to o tym, że urządzenie skutecznie zwraca uwagę kierujących na jazdę z nadmierną prędkością.

Skip to content