luty 2022

Budowa chodnika w ciągu ul. Kasztanowej w Łodygowicach

W dniu 24 luty 2022 r. dokonano kontroli robót podczas budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kasztanowej w Łodygowicach. Powstaje odcinek od węzła przy S1 do granicy z Powiatem Bielskim. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego w tym rejonie przedmiotowej drogi powiatowej. Tomasz Kotajny Dyrektor PZD w Żywcu   

Budowa chodnika w ciągu ul. Kasztanowej w Łodygowicach Read More »

Zaproszenie do złożenia oferty służącej do oszacowania wartości zamówienia dotyczącego wykonania dokumentacji odcinka drogi powiatowej w zakresie opracowania nowej niwelety wraz z zaprojektowaniem spadków poprzecznych dla dwóch odcinków DP nr 1413 S

Zaproszenie w załączeniu

Zaproszenie do złożenia oferty służącej do oszacowania wartości zamówienia dotyczącego wykonania dokumentacji odcinka drogi powiatowej w zakresie opracowania nowej niwelety wraz z zaprojektowaniem spadków poprzecznych dla dwóch odcinków DP nr 1413 S Read More »

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych i budowa jednego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP 1463S Al. Piłsudskiego i ul. Południowej w Żywcu”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych i budowa jednego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP 1463S Al. Piłsudskiego i ul. Południowej w Żywcu” Wartość dofinansowania :     189.394,40 zł Całkowita wartość zadania :  236.743,00 zł Opis zadania: Budowa przejścia dla pieszych na ul. Południowej wraz z oświetleniem, organizacją

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych i budowa jednego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP 1463S Al. Piłsudskiego i ul. Południowej w Żywcu” Read More »

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy – Wieprz wraz                    z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy – Wieprz wraz                    z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych” Wartość dofinansowania :     1 757 465,14 zł Całkowita wartość zadania

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy – Wieprz wraz                    z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych” Read More »

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu” Wartość dofinansowania :      2 662 679,78 zł Całkowita wartość zadania :  3 649 863,07 zł Opis zadania: Przebudowa jezdni drogi powiatowej, Budowa chodnika prawostronnego, Przebudowa zjazdów, Wykonanie pobocza, Odtworzenie nawierzchni miejsc postojowych

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu” Read More »

Skip to content