Budowa chodnika w ciągu ul. Kasztanowej w Łodygowicach

W dniu 24 luty 2022 r. dokonano kontroli robót podczas budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kasztanowej w Łodygowicach. Powstaje odcinek od węzła przy S1 do granicy z Powiatem Bielskim. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego w tym rejonie przedmiotowej drogi powiatowej.

Tomasz Kotajny
Dyrektor PZD w Żywcu

  

Skip to content