listopad 2020

DP 1404 S w Łodygowicach

PZD w Żywcu informuje, iż rozpoczął się remont odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w km 6+770 – 6+970 – dł. 200 mb. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej studzienki wodościekowej odprowadzającej wodę opadowa do studni chłonnej w pasie przedmiotowej drogi powiatowej oraz wykonane nowej nawierzchni bitumicznej na  najbardziej  zniszczonym fragmencie drogi w Łodygowicach. mgr inż. […]

DP 1404 S w Łodygowicach Read More »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia na „Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DP 1463 S Al. Piłsudskiego i ul. Południowa w Żywcu – wykonanie azylu drogowego tzw. sztucznej wyspy zamontowanej na przejściu dla pieszych.”

Zaproszenie w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia na „Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DP 1463 S Al. Piłsudskiego i ul. Południowa w Żywcu – wykonanie azylu drogowego tzw. sztucznej wyspy zamontowanej na przejściu dla pieszych.” Read More »

Montaż belek na moście w Rajczy

Zamontowano belki na moście w ciągu DP 1447 S w Rajczy w km 0 +437. Teraz będzie już przygotowywane zbrojenie i deskowanie celem wyłania płyty i most praktycznie zostanie w terminie gotowy. Pozostaną tylko prace wykończeniowe bariery, nawierzchnia. Panują bardzo dobre warunki atmosferyczne do tych prac budowlanych. Wykonawca pracuje na wydłużonym czasie pracy w ciągu

Montaż belek na moście w Rajczy Read More »

DP 1439 S

PZD w Żywcu informuje, iż w roku 2021 w ciągu drogi powiatowej nr 1439S w miejscowości Ujsoły i Glinka będzie wykonywane zadanie pn. : Budowa ścieżki rowerowej wraz z parkingiem typu park and ride. Będą to dwa odcinki w Ujsołach i Glince. Tomasz Kotajny Dyrektor PZD w Żywcu        

DP 1439 S Read More »

Skip to content