DP 1439 S

PZD w Żywcu informuje, iż w roku 2021 w ciągu drogi powiatowej nr 1439S w miejscowości Ujsoły i Glinka będzie wykonywane zadanie pn. : Budowa ścieżki rowerowej wraz z parkingiem typu park and ride. Będą to dwa odcinki w Ujsołach i Glince.

Tomasz Kotajny Dyrektor PZD w Żywcu