Budowa mostu w Rajczy

Na plac budowy mostu w Rajczy dotarły belki mostowe. Podczas ich montażu będą utrudnienia w ruchu kołowym w tym rejonie drogi powiatowej nr 1447 S w Rajczy. Za powstałe utrudnienia tut. Zarząd Dróg przeprasza uczestników ruchu drogowego.

Tomasz Kotajny Dyrektor PZD w Żywcu