DP 1425 S w Wieprzu

PZD w Żywcu informuje, iż wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz. Jest to zadanie w km od 0+930 do km 1+050 i od km 1+050 i do km 1+130 na długości 200 mb.
mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu
  
Skip to content