DP 1475 S w Żywcu

Rozpoczęto od wycinki zakrzaczeń, prac geodezyjnych i odhumusowanie terenu zabezpieczać drogę powiatową w Żywcu Moszczanicy.

Tomasz Kotajny Dyrektor PZD w Żywcu

 

Skip to content