Kontrola robót drogowych w Rycerce

W dniu 23 listopada bieżącego roku dokonano kontroli wykonanych robót drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S w Rycerce. Polecono wspólnie z Inspektorem Panem Andrzejem Boczkowskim Wykonawcy dokonać badań równości podłużnej wykonanej nawierzchni z masy mineralno bitumicznej przez specjalistyczne laboratorium drogowe.

Tomasz Kotajny Dyrektor PZD w Żywcu

Skip to content